Jackowy Głos

 

"Jackowy Głos"

W naszej parafii od 21.02.1998r. ukazywał się tygodnik „Hiacynt” - była to 4-stronicowa gazetka informująca parafian gównie o intencjach mszalnych, nabożeństwach oraz ogłoszeniach ks. Proboszcza.

Od października 2007 roku „Hiacynt” zmienił się w „Jackowy Głos” - 16-stronicowy miesięcznik, który zawiera oprócz intencji i ogłoszeń szereg artykułów o życiu i problemach Kościoła i oczywiście naszej parafii. A, że w parafii dzieje się wiele - mamy o czym pisać.

Nad gazetką pracuje 6 osób, zaś nad całością czuwa nasz ks. Proboszcz. Nasza, jak to nazywamy, redakcja „Jackowego Głosu” spotyka się  raz w miesiącu, opracowując teksty, dyskutując na tematyką i formą artykułów.

Oprócz redagowania gazetki - organizujemy od 2 lat Festiwal Kolęd i Pastorałek, na którym to dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogą wyśpiewywać swą bożonarodzeniową radość.

Mamy nadzieję, że działalność redakcji naszej gazetki przyczynia się do przybliżenia wiedzy o życiu parafii wśród naszego społeczeństwa.

Ps. Polecamy najnowszy numer Jackowego Głosu

Adres redakcji:
Parafia św. Jacka 
44-230 Stanowice
ul. Koscielna 2
tel. (32) 4312390

Druk: MEWA-DRUK
41-700 Ruda Ślaska
ul. Achtelika 2
tel. (32) 34 01 454