Historia

Budowa kościoła | Poprzedni Proboszczowie | Księża i zakonnicy
 

Historia parafii

Pierwsze zapiski o Stanowicach pochodzą z około 1305r. i jak z nich wynika przez długi okres czasu Stanowice były w posiadaniu prywatnych właścicieli. Z niewielkiej wioski, złożonej z dworku i kilku gospodarstw, rozrosły się tak, że w 1939r. zamieszkiwało tutaj 1200 osób.
Jedynym miejscem gromadzenia się mieszkańców Stanowic na wspólnych nabożeństwach była kapliczka św. Jana Nepomucena. Ludność zaś chodziła do kościoła w Bełku, Czerwionce lub do Leszczyn. Wiosną 1946r. grupa parafian ze Stanowic wyszła z prośbą do ks. Proboszcza Wilhelma Pnioka o budowę kościoła filialnego na terenie naszej miejscowości. Ks. Proboszcz z Bełku ustosunkował się do tej propozycji pozytywnie.
Utworzono Komitet Organizacyjny Budowy Kościoła, który to zakupił stary, drewniany barak w Rudach Śląskich. W wyniku pracowitości miejscowej ludności oraz dużych ofiar pieniężnych zmieniono projekt budowy na murowany z dachem drewnianym z baraku. W owym czasie podjęto także decyzję, że gromada ze Szczejkowic przynależeć będzie do Stanowic.

Uroczyste poświęcenie miejsca budowy odbyło się 18 maja 1947r. W połowie lipca tego roku przystąpiono do wykopów i wykonania fundamentów, przy której to czynności brali udział prawie wszyscy Stanowiczanie. Patronem kościoła został obrany św. Jacek, toteż w dniu 17 sierpnia 1947r. odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego. Przy budowie kościoła angażowała się prawie cała ludność Stanowic, w niektóre dni na placu budowy było 70 osób. 17 lipca 1949r. odbyło się poświęcenie kościoła. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Kwapuliński z Ornontowic. Do 1952r. Msze św. odprawiał przyjeżdżający z Bełku ks. Proboszcz Wilhelm Pniok. Przez następny rok dojeżdżał do Stanowic ks. wikary Bronisław Kuczera z Katowic. 1 września 1953r. pracę duszpasterską przy kościele św. Jacka w Stanowicach rozpoczął ks. Edmund Górecki. W okresie jego duszpasterzowania wybudowano probostwo i założono cmentarz.

29 października 1981r. Proboszczem w Stanowicach został nominowany ks. Zygmunt Podlejski, który duszpasterzował w naszej parafii do 20 sierpnia 1988r., po nim jego funkcję przejął ks. Jerzy Leichman i był proboszczem do dnia 23 sierpnia 1996r. Z dniem 24 sierpnia 1996r. przybył do parafii obecny ks. Proboszcz Eugeniusz Durczok. W 1998 Kościół obchodził jubileusz 50-cio lecia poświęcenia z udziałem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Ks. Proboszcz witając ks. Arcybiskupa przedstawił propozycję budowy i modernizacji kościoła. Staraniem Ks. Proboszcza zostały już załatwione wszystkie wymogi dotyczące projektu i realizacji budowy oraz przyjęte i zatwierdzone przez Komisję do Spraw Architektury i Sztuki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej. Kamień węgielny Kościoła św. Jacka w Stanowicach został poświęcony dnia 26 maja 1999r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie na Watykanie. 

23 sierpnia 2011r. nastąpiło Uroczyste Poświęcenie Kościoła, którego dokonał metropolita katowicki ks. abp. Damian Zimoń przy udziale metropolity lwowskiego  ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego.